Σάββατο 23 Μαΐου 2020

Κανονίστε μαλακες να φτασουν οι Τούρκοι μεχρι τον καναπέ μου και να πρέπει να κανω πιο κει για να κάτσουν