Δευτέρα, 4 Μαΐου 2020

Να μιλάτε ευγενικά στους ηλίθιους, τους εκνευρίζει...