Τρίτη 26 Μαΐου 2020

Πολύ πιο οδυνηρό να αγαπάς τους ανθρώπους απ' οτι τα ζώα!