Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020

Μου σθείλανε μια καρδιά και δεν ανταποκρίθηκα. Ήταν ένα μυς-αντερσθάντινγκ.