Δευτέρα, 4 Μαΐου 2020

Με το τέλος της καραντίνας όλοι θα βγούν, εγώ θα σφηνώσω.