Σάββατο 16 Μαΐου 2020

Όλοι αξίζουμε.. τώρα αυτό που παίρνουμε δεν είναι πάντα δίκαιο.. ή πάλι ίσως και να είναι