Τρίτη 26 Μαΐου 2020

Ο άλλος δεν τις θέλει με αθλητικά παπούτσια γιατί μάλλον δεν τις προλαβαίνει.