Παρασκευή, 8 Μαΐου 2020

Μέχρι τις πύλες του παραδείσου μπορώ να σε πάω, εσύ θα προχωρήσεις κι εγώ θα επιστρέψω στην κόλαση