Τετάρτη, 13 Μαΐου 2020

- Μετά το φαγητό βαραίνω -Ναι,ενώ πριν πετάς -Τι είπες;; -Έχει και παγωτό να φας