Πέμπτη 28 Μαΐου 2020

Την μεγαλύτερη μοναξιά την έχει ο εγωιστής άνθρωπος