Κυριακή, 10 Μαΐου 2020

-Κύριε, έπιασα το γιο σας να αντιγράφει. -Να δούμε το ριπλέι.