Τρίτη, 5 Μαΐου 2020

Πλύντε κάνα δόντι δεν γίνεται χρυσό μετά από κίτρινο.