Κυριακή 31 Μαΐου 2020

Δεν είναι λίγος ο μισθός φιλε. Απλά περισσεύει πολύς μήνας.