Κυριακή, 10 Μαΐου 2020

Κάποιες χαρές δεν τις μοιράζομαι, τις νιώθω πολύτιμες και τις κρατάω μόνο για μένα.