Τετάρτη, 6 Μαΐου 2020

Ελπίζω η μακροχρόνια χρήση μάσκας στο προγούλι να εξαφανίζει το προγούλι .