Σάββατο, 9 Μαΐου 2020

Πλύντε κάνα δόντι, δεν γίνεται χρυσό μετά από κίτρινο.