Πέμπτη 28 Μαΐου 2020

Και δεν ξαναμίλησαν από τότε.Και έζησε αυτός καλά και αυτή χειρότερα...