Σάββατο 23 Μαΐου 2020

Τον ευγενικό τον περνάτε για μαλάκα και γι' αυτό γίνανε όλοι γύρω σας άνιωθα γομάρια