Παρασκευή 15 Μαΐου 2020

-Πού δουλεύεις; -Σε Γυμνάσιο. -Καθηγητής; -Καμεραμάν.