Πέμπτη, 7 Μαΐου 2020

Ένα ποτό κάνει καλό... Αρα πολλά ποτά κάνουν πολυ καλό! Έτσι δεν πάει;