Κυριακή 24 Μαΐου 2020

Εξαιρούνται από το νέο ασφαλιστικό τα μεγάλα σου μάτια, τα πυκνά σου μαλλιά, τα παράξενα χείλη που με καιν σαν φωτιά