Πέμπτη, 7 Μαΐου 2020

Όλοι έχουμε φανεί μεγαλόψυχοι λέγοντας ένα σημαντικό "δεν πειράζει".. και ας ξέραμε ότι πείραζε.. πολύ.