Σάββατο 30 Μαΐου 2020

"τώρα που δεν πεθάναμε, πρέπει να ζήσουμε"