Σάββατο, 16 Μαΐου 2020

Αυτό που περιμένω στην σειρά μου να πληρώσω και λέει η άλλη "ο επόμενος", το πάθαινα συνέχεια στους αρραβωνες μου..