Σάββατο 30 Μαΐου 2020

Ότι χειρότερο είναι να βλέπεις να βγάζουν συμπεράσματα για αγνώστους άτομα που δεν γνωρίζουν ούτε τον ίδιο τους τον εαυτό..