Κυριακή 24 Μαΐου 2020

Στα γυμναστήρια έχουν μεγάλους καθρέφτες για να σου θυμίζουν το λόγο που πήγες