Τετάρτη, 6 Μαΐου 2020

Άρρηκτα συνδεδεμένο με την θρησκεία το επιχειρείν στην Ελλάδα. Από το έχει ο Θεός περάσαμε στο βοήθα παναγιά μου