Παρασκευή 29 Μαΐου 2020

Συμβαίνει πολλές φορές να νομίζεις ότι φέρεσαι σωστά ενώ δεν φέρεσαι το παθαίνουμε αυτό τα ανθρώπινα όντα.