Τετάρτη 20 Μαΐου 2020

Ο άλλος λέει τη γυναίκα του δεκαοχτούρα, λογικά τον έχει χέσει πολλές φορές..