Σάββατο, 9 Μαΐου 2020

Και στο κάτω κάτω τι είμαστε; Παρεξηγημένες διάνοιες είμαστε