Δευτέρα 18 Μαΐου 2020

-Τι κάνεις όταν με βλέπεις; -Αλλάζω πεζοδρόμιο.