Τρίτη 2 Ιουνίου 2020

Λέτε "εμένα ο δικός μου δεν πάει με άλλες" και γελάνε όλες οι αντροπαρέες του πλανήτη...