Κυριακή 21 Ιουνίου 2020

Να είσαι επιθυμία τόσο έντονη.. που να "κόβει" την ανάσα...