Τρίτη 30 Ιουνίου 2020

Το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις γιατί δεν προβλέπει και την υποβολή των συνθημάτων προς έγκριση;