Σάββατο 6 Ιουνίου 2020

Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα πουν τον πόνο τους ακόμα και στον πιο στενό τους φίλο.