Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020

Γράφτηκα γυμναστήριο στο Παγκράτι και ευτυχώς δε βρίσκω πάρκινγκ για να πάω