Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020

Μπαίνω κάθε πρωί και βλέπω τις κρουαζιέρες για να δω που δεν θα πάω.