Τρίτη 2 Ιουνίου 2020

Έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι ηλίθιοι άνθρωποι παραείναι γόνιμοι.