Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020

Τρίβω τα χέρια μου με αντισηπτικό λες και καταστρώνω κάποιο πανούργο σχέδιο..