Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020

Με κάποιους χάνουμε τα λόγια μας και με κάποιους χάνουμε το χρόνο μας.