Τρίτη 23 Ιουνίου 2020

-Μήπως να χωρίσουμε? -Θέλεις το χώρο σου,ε? -'Οχι, το Γιώργο θέλω