Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020

Μονάδα μέτρησης ηλιθιότητας : λυτό παιδί στο αυτοκίνητο.