Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020

-Πρέπει να ζυγίζεσαι χωρίς ρούχα. -Χωρίς ρούχα ζυγίζομαι,αλλά με βρίζουν. -Ποιοί; -Οι φαρμακοποιοί.