Τρίτη 30 Ιουνίου 2020

Η άλλη λέει ότι η εξωτερική εμφάνιση δεν μετράει κ είπε τον άλλον σαβουρογαμη.