Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020

Το μεγαλύτερο πρόβλημα του μυαλού είναι οτι δεν μπορεί να σταματήσει να σκέφτεται