Σάββατο 20 Ιουνίου 2020

Ζήτησα μια βδομάδα άδεια από τη δουλειά, και από την έκφραση του προϊσταμένου, καλύτερα να του ζητούσα να μου γράψει το σπίτι του.