Κυριακή, 14 Ιουνίου 2020

Να πάρουν μια φορά συνέντευξη από το γείτονα του δράστη και να πει "μπαγλαμάς ήταν ο τύπος φαινόταν από μακρυά ότι θα την κάνει την μαλακίαρα"