Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020

Πριν το γάμο 'θέλω να είμαστε μαζί κάθε λεπτό', μετά 'σαν πολύ νωρίς σχόλασες σημερα' .