Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020

Θαύμα, μειώθηκε και η ανεργία και η απασχόληση ταυτόχρονα.