Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

-Γιατί χορεύεις τσιφτετέλι ξαπλωμένη? -Το παντελόνι προσπαθώ να κουμπώσω..